Digimode oppsett FT-817, CT-62 og Signalink.


Digimode oppsett for Yaesu FT-817 med CT-62 seriekabel og Signalink audiointerface og Ham Radio Deluxe.
Digimode oppsett FT-817, CT-62 og Signalink.